archiveren

vakmensen

Een prachtige registratie van een winterse Vakmanschap in de Jordaan editie van 5 februari 2012.

Met dank aan Lisanne Buijsse van Buurtlink en Pierre Jacobs van triple A visualz.

Advertenties

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseert i.s.m. Stichting Aknarij op 19 december a.s. de conferentie Migranten en Ambachten. Tijdens deze conferentie presenteert FORUM de gelijknamige publicatie, een portrettenserie van ambachtelijke vaklieden. Ook zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan op de vraag hoe vorm te geven aan een toekomstbestendige ambachtseconomie waar nog heel veel winst valt te behalen.

Techniek en zelfstandig ondernemerschap komen in het bijzonder samen bij de ambachtelijke beroepen. FORUM ziet – mede naar aanleiding van het rapport van de SER1, – veel kansen en mogelijkheden om de instroom van allochtone jongeren in de ambachtseconomie te bevorderen. De
negatieve beeldvorming over de ambachtenbranche is een eerste en belangrijke hindernis die genomen moet worden. FORUM heeft daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel om concrete activiteiten te ontwikkelen om de instroom van niet-westerse jongeren naar
ambachtelijke vakopleidingen en beroepen te bevorderen.

De verhalen van de geïnterviewde ambachtslieden komen samen in de publicatie Migranten en ambachten en laten de kracht en
vitaliteit van het ambachtelijk werk zien. En: ze maken duidelijk dat er alle toekomst in zit − als jongeren hun kans maar grijpen!
FORUM presenteert de publicatie op een aansprekende en toepasselijke wijze om zo het onderwerp migranten en ambachten te agenderen.

Datum: donderdag 19 december 2013
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: De Meevaart Balistraat 48A 1094 JN Amsterdam
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de FORUM website (www.forum.nl/agenda).

Vakmanschap in de Jordaan bood u een exclusieve kijk in verborgen werkplaatsen.
Zondagmiddag 4 mei 2014 heeft de laatste editie plaats gevonden.

De bevlogen vakman of vakvrouw vertelde tijdens de 12 edities van Vakmanschap in de Jordaan over de passie voor hun ambacht, gaf meer uitleg over veel gebruikte technieken, inspiratie voor het vakwerk en vakscholing. Ook volgde er vaak een demonstratie en was er ruimte voor het stellen van vragen.
Zo leerde u meer over deze prachtige lokale ambachten! Zo zag u o.a. hoe de leerbewerker een tas met de hand stikte en vertelde de beeldhouwer over zijn ideeënwereld.
Vele enthousiaste mensen hebben deze viering van meesterschap bezocht en beleefden de Jordaan zoals die oorspronkelijk was: het rijk van de vakman.

We hebben een nieuw lid van onze club! Rene Treumann van Typique ambachtelijke drukkerij zal Vakmanschap gaan versterken vanaf de 1 september editie.

Deze vakidioot werkt al sinds 1967 in het vak en verzamelde gedurende zijn loopbaan vele lettertypes en stempels, die nu nog steeds gebruikt worden in het met de hand drukken van kaarten, uitnodigingen, posters etc.

Zijn werkplaats is een prachtige ontdekking…u kunt hem bezoeken als u kaarten besteld voor Route C.
foto typique

 

Een leuke tip is het documentaire festival Ambacht in Beeld 17 t/m 19 mei in filmtheater De Fabriek in Zaandam.
Met documentaires over een meesterguitaarbouwer, een keramist, een sushi kok die op handen wordt gedragen, de restauratie van een Zaanse molen e.a.
Ook zijn er workshops, inleidingen bij de films en discussies.

Het programma start met een kijkje in het atelier van het gerenommerde Parijse leeratelier Hermes, Hearts and Crafts – The people that make Hermès, op vrijdagavond. Klinkt goed!

Het programma voor de details.
Kaarten zijn te koop: 10,- euro per dagdeel van het programma.

Nederland was een land van uitmuntende ambachtslieden, maar de waardering voor vakmanschap is nu laag. In andere landen staan ambachten wel hoog aangeschreven. Een herwaardering komt zowel de vakman, de economie als de samenleving ten goede.

Na tijden van verwaarlozing en onderwaardering is het hoog tijd dat het creatieve ambacht weer de waardering krijgt, die het verdient. Deze herwaardering is bittere noodzaak. In een moderne, creatieve economie draait het namelijk vooral om de verbeelding en de kwaliteit van de producten. In de wereld van de mode bijvoorbeeld is een kledingstuk meer dan een ding; het is ook, en voornamelijk, een verhaal.

Creatieve vakmensen combineren scheppingsvermogen met vaardigheid. In zijn geschiedenis heeft Nederland overigens nooit een gebrek gehad aan uitmuntende en kunstzinnige vakmensen: van 17de eeuwse schilders, die zichzelf primair als ambachtslieden zagen, tot hedendaagse glasblazers in Leerdam.

Ook nu kent ons land een aanzienlijke groep creatieve vaklieden. Een van hen is de hoedenontwerper Dirk Jan Kortschot. Deze moderne ambachtsman ziet uitdagingen in het uitproberen van nieuwe ontwerpen en hecht er grote waarde aan dat zijn hoeden vaardig worden gefabriceerd, keurig worden afgewerkt, comfortabel op het hoofd zitten en voorzien zijn van een eigen signatuur. Bijzonder is zijn vouwhoed. Hoewel het idee op eerste gezicht onmogelijk leek te realiseren, ging Kortschot er toch mee aan de slag. Nieuwe innovatieve ideeën waarmaken is zijn passie, waarbij de vraag of het vervaardigen wel mogelijk is geen rol speelt. Hij verwacht binnen enkele jaren een hoed met een 3D printer af te drukken.
Nederlanders vinden goed vakwerk te duur

Ondanks mensen als Kortschot en een aantal uitstekende opleidingen; zoals die in Schoonhoven en het St. Lucas College in Breda, mist Nederland een vitale en dynamische ambachtscultuur, zoals Japan en Italië die wel hebben en is er, vergelijkenderwijs, onvoldoende waardering voor het creatieve vakmanschap.

Een comparatief onderzoek naar de situatie in diverse Europese en Aziatische landen en Nederland wijst uit dat met name in Japan en Italië het creatief vakmanschap hoog staat aangeschreven. Als je in die landen mooie dingen kunt bedenken en maken, sta je in hoog aanzien. En, minstens zo belangrijk, de Japanse en Italiaanse consumenten zijn bereid voor kwaliteit te betalen. Creatieve vakmensen hier te lande hebben daarentegen te maken met geringe aandacht en waardering voor hun werk. Veel potentiële kopers worden afgeschrikt door de prijs. En dat heeft voor een groot deel te maken met de onvoldoende appreciatie van goed vakwerk.

Nederland kan dan ook veel leren van Italië en Japan, als het gaat om de waardering van kunstzinnig en goed ambachtswerk. Dat begint feitelijk al bij de ruimte die het creatieve vakmanschap wordt geboden. Om bij de eerder genoemde voorbeeldlanden, Italië en Japan, te blijven: beiden hebben handvaardigheid opgenomen in het curriculum van het basis en middelbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat handenarbeid de ontwikkeling van kinderen stimuleert. De idee is dat scholieren zich via handenarbeid beter bewust worden van wat ze met hun lichaam kunnen, Daarnaast stimuleert handenarbeid hen om oplossingen te zoeken voor problemen en doen tegelijkertijd materialenkennis op. Werken met je handen is in genoemde landen een gerespecteerde optie. In Nederland echter wordt het vooral gedaan door degenen die ‘niet kunnen leren’.
Vakman werkt niet per se met zijn handen

Hoe breng je als overheid en samenleving verandering in die houding tegenover creatief ambachtelijk werk? Allereerst door de term vakmanschap, zoals die in Nederland wordt gehanteerd, te verruimen. Dat begint met de vaststelling dat een vakman niet per se met zijn handen werkt. Denk aan de hele industrie rondom het bedenken van nieuwe computergames.

Om het creatieve ambacht de aandacht te geven die het verdient, moeten de overheid en de sociale partners meer aandacht besteden aan de aanbod- en productiefactoren, infrastructuur, opleiding en beleid. Naast het economische aspect in strikte zin, moet partijen zich ook inspannen om een creatieve ambachtscultuur te creëren die leidt tot een (hernieuwde) maatschappelijke waardering voor vakmanschap en kwaliteit. Vakmanschap moet meer dan nu kans bieden op een goede carrière. Een ambacht immers geeft identiteit en zelfvertrouwen. Goed zijn in je vak biedt voldoening. Niet is zo motiverend als ergens goed in zijn, dat geldt voor de individuele ambachtsman als voor de samenleving in het algemeen.

De situatie in Japan, Italië maar ook in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat vakmanschap status kan bieden, jonge getalenteerde mensen aan kan trekken en hun werk tot onderwerp van gesprek kan maken. In een dergelijke cultuur waarderen consumenten de kwaliteit van creatief ambachtswerk en zijn ze bereid voor kwaliteit te betalen. Terecht heeft de Nederlandse regering de creatieve sector tot een van de speerpunten van de economie uitgeroepen. Mooie woorden, nu de daden nog.

Arjo Klamer is hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het platform ambachtseconomie van het hoofdbedrijfschap ambachten. Samen met Indiase, Chinese, Japanse en Italiaanse onderzoekers bracht hij het creatief vakmanschap van verschillende landen in kaart.

Zie http://www.klamer.nl, http://www.klamer.nl of http://www.SGVB.nl, http://www.SGVB.nl .

Op vrijdag 15 maart aanstaande opent het Amsterdams Grafisch Atelier officieel haar deuren op de De Roos van Dekemaweg 7!
Graag willen ze hun komst in de Kolenkitbuurt met u vieren. Vanaf 15.30 uur bent u allen van harte welkom om kennis te maken met de nieuwe werkplaats, de medewerkers en het vrijwilligersteam.

In 2011 en 2012 kon u diverse vakmensen tijdens Vakmanschap in de Jordaan aan het werk zien met technieken als etsen, zeefdrukken en houtdruk.
Helaas is de nieuwe werkplek van het AGA te ver van de Jordaan gelegen, daardoor is hun deelname aan ons project in 2013 gestopt.
Uiteraard kunt u wel tijdens de opening én erna terecht op de nieuwe locatie om de eeuwenoude persen, een analoge doka en de digitale printers te bewonderen of hun exposities te bezoeken.