archiveren

lokaal

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseert i.s.m. Stichting Aknarij op 19 december a.s. de conferentie Migranten en Ambachten. Tijdens deze conferentie presenteert FORUM de gelijknamige publicatie, een portrettenserie van ambachtelijke vaklieden. Ook zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan op de vraag hoe vorm te geven aan een toekomstbestendige ambachtseconomie waar nog heel veel winst valt te behalen.

Techniek en zelfstandig ondernemerschap komen in het bijzonder samen bij de ambachtelijke beroepen. FORUM ziet – mede naar aanleiding van het rapport van de SER1, – veel kansen en mogelijkheden om de instroom van allochtone jongeren in de ambachtseconomie te bevorderen. De
negatieve beeldvorming over de ambachtenbranche is een eerste en belangrijke hindernis die genomen moet worden. FORUM heeft daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel om concrete activiteiten te ontwikkelen om de instroom van niet-westerse jongeren naar
ambachtelijke vakopleidingen en beroepen te bevorderen.

De verhalen van de geïnterviewde ambachtslieden komen samen in de publicatie Migranten en ambachten en laten de kracht en
vitaliteit van het ambachtelijk werk zien. En: ze maken duidelijk dat er alle toekomst in zit − als jongeren hun kans maar grijpen!
FORUM presenteert de publicatie op een aansprekende en toepasselijke wijze om zo het onderwerp migranten en ambachten te agenderen.

Datum: donderdag 19 december 2013
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: De Meevaart Balistraat 48A 1094 JN Amsterdam
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de FORUM website (www.forum.nl/agenda).

Advertenties

Vakmanschap in de Jordaan bood u een exclusieve kijk in verborgen werkplaatsen.
Zondagmiddag 4 mei 2014 heeft de laatste editie plaats gevonden.

De bevlogen vakman of vakvrouw vertelde tijdens de 12 edities van Vakmanschap in de Jordaan over de passie voor hun ambacht, gaf meer uitleg over veel gebruikte technieken, inspiratie voor het vakwerk en vakscholing. Ook volgde er vaak een demonstratie en was er ruimte voor het stellen van vragen.
Zo leerde u meer over deze prachtige lokale ambachten! Zo zag u o.a. hoe de leerbewerker een tas met de hand stikte en vertelde de beeldhouwer over zijn ideeënwereld.
Vele enthousiaste mensen hebben deze viering van meesterschap bezocht en beleefden de Jordaan zoals die oorspronkelijk was: het rijk van de vakman.