archiveren

ambachten

Na totaal 12 fantastische edities van Vakmanschap in de Jordaan in 2011, 2012, 2013 en mei 2014 valt nu het doek!

We danken alle 359 bezoekers die deze viering van het ambacht hebben meebeleeft.

Zonder de 12 bevlogen vakmensen: de boekmaker Roswitha Witten, hoedenmaker Evelien Gentis-Smit, het grafisch atelier AGA, de restaurator Kim Julie Muijres , de meubelstoffeerder Jessica Padt, de zilversmid Wouter van Baalen, de beeldhouwer Nelson Carrilho, de leerbewerker Andrea Monti, de kunstschilder VanderVegt, de meubelmakers 2D&W, de drukker René Treumann en de goudsmeden Ellen Philippen & Lotte Porrio zou dit prachtige project er natuurlijk niet zijn geweest! Hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet en vakkundige bijdrage tijdens Vakmanschap.

We gaan op zoek naar een andere organisator van dit mooie project, want geweldige Amsterdamse vakateliers verdienen ook in de toekomst meer aandacht!

Ellen Philippen & Lotte Porrio
de Oogst goudsmeden, de organisatoren van Vakmanschap in de Jordaan

Advertenties

Stichting Windy Miller organiseert van 30 mei tot en met 1 juni het documentaire filmfestival “Ambacht in Beeld” met fascinerende documentaires over ambachten, lezingen door internationale gastsprekers, live-workshops en demonstraties door ambachtslieden, een verdiepend symposium en filmworkshops voor jong en oud. Dit jaar met de thema’s bedreigde ambachten, Amsterdamse ambachten en kunst & ambacht.

Tijdens het festival weekend zal de locatie bruisen: een groot aantal ambachtslieden zal op interactieve wijze hun kennis en passie voor handwerk delen met het publiek. Voorafgaand aan het festival worden voor jong en oud workshops ‘ambachtsfilm maken’ georganiseerd.
“Ambacht in Beeld” wordt in samenwerking en gelijktijdig met het Amsterdam Maker Festival georganiseerd.

Locatie: Kromhouthal, Amsterdam-Noord
Organisatie: Wendy van Wilgenburg (directeur), Sharis Coppens (producent)
Logo_AIB_2014

Voorafgaand aan het “Ambacht in Beeld” festival organiseert Stichting Windy Miller een workshop ambachtsfilm maken voor volwassenen, waarvoor geïnteresseerden zich vanaf heden kunnen aanmelden.

De cursus behandelt gedurende vijf wekelijkse bijeenkomsten onder andere cameratechnieken, observatieoefeningen, interview technieken en het schrijven van een filmplan. Na de opnames volgen feedback en het maken van een montageplan.

Het huiswerk bestaat uit het zoeken van een geschikt onderwerp, het uitwerken van een filmplan, opnames maken in het atelier van de ambachtsman/vrouw en montage tot een korte film. Tijdens de lessen krijg je feedback en advies over de voortgang.

De film kan bijvoorbeeld gaan over glas-in-lood restauratie, ijzersmeden, glasblazen, scheepsbouw, of de ambachtelijke schoenmaker.
De beste films worden vertoond tijdens het festival op 30 mei t/m 1 juni in De Kromhouthal in Amsterdam-Noord.

Workshop Data:
Dinsdagavond cursus: 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei.
Woensdagavond cursus: 30 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei.
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur. (vooraf soep en/of diner ter plaatse mogelijk!)

Lokatie: iFabrica in Amsterdam-Noord (www.iFabrica.nl)
Kosten: € 150,- voor de gehele cursus (inclusief BTW, zelf een camera meenemen). Gratis parkeren.
Maximaal aantal deelnemers 15 per avond. Schrijf je snel in, want vol = vol!

Reserveren: Per e-mail aan info@windymiller.nl o.v.v. Workshop Reservering, je NAW gegevens en voorkeursavond.

Zondag 2 maart vindt er vanaf 15.00 uur in atelier VanderVegt een bijzonder middag in besloten kring plaats.
Diverse vazen & schilderijen combinaties zijn te bewonderen, omgeven door muziek van Bach uitgevoerd door Johannes Leertouwer en Nozomi Fujiwara.

Wilt u meegenieten? Er zijn nog enkele plaatsen nog beschikbaar, hiervoor kunt u mailen naar info@ateliervandervegt.nl.P1050228

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseert i.s.m. Stichting Aknarij op 19 december a.s. de conferentie Migranten en Ambachten. Tijdens deze conferentie presenteert FORUM de gelijknamige publicatie, een portrettenserie van ambachtelijke vaklieden. Ook zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan op de vraag hoe vorm te geven aan een toekomstbestendige ambachtseconomie waar nog heel veel winst valt te behalen.

Techniek en zelfstandig ondernemerschap komen in het bijzonder samen bij de ambachtelijke beroepen. FORUM ziet – mede naar aanleiding van het rapport van de SER1, – veel kansen en mogelijkheden om de instroom van allochtone jongeren in de ambachtseconomie te bevorderen. De
negatieve beeldvorming over de ambachtenbranche is een eerste en belangrijke hindernis die genomen moet worden. FORUM heeft daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel om concrete activiteiten te ontwikkelen om de instroom van niet-westerse jongeren naar
ambachtelijke vakopleidingen en beroepen te bevorderen.

De verhalen van de geïnterviewde ambachtslieden komen samen in de publicatie Migranten en ambachten en laten de kracht en
vitaliteit van het ambachtelijk werk zien. En: ze maken duidelijk dat er alle toekomst in zit − als jongeren hun kans maar grijpen!
FORUM presenteert de publicatie op een aansprekende en toepasselijke wijze om zo het onderwerp migranten en ambachten te agenderen.

Datum: donderdag 19 december 2013
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: De Meevaart Balistraat 48A 1094 JN Amsterdam
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de FORUM website (www.forum.nl/agenda).

Vakmanschap in de Jordaan bood u een exclusieve kijk in verborgen werkplaatsen.
Zondagmiddag 4 mei 2014 heeft de laatste editie plaats gevonden.

De bevlogen vakman of vakvrouw vertelde tijdens de 12 edities van Vakmanschap in de Jordaan over de passie voor hun ambacht, gaf meer uitleg over veel gebruikte technieken, inspiratie voor het vakwerk en vakscholing. Ook volgde er vaak een demonstratie en was er ruimte voor het stellen van vragen.
Zo leerde u meer over deze prachtige lokale ambachten! Zo zag u o.a. hoe de leerbewerker een tas met de hand stikte en vertelde de beeldhouwer over zijn ideeënwereld.
Vele enthousiaste mensen hebben deze viering van meesterschap bezocht en beleefden de Jordaan zoals die oorspronkelijk was: het rijk van de vakman.