archiveren

Maandelijks archief: april 2012

Zeldzame beroepsgroepen voelen een tekort aan instroom van gespecialiseerde vakmensen.

De stichting SOS Vakmanschap zet zich in voor het behouden en versterken van het kleinschalige specialistische beroepsonderwijs. SOS Vakmanschap is een samenwerkingsverband van meer dan 50 partners uit onderwijs en bedrijfsleven waaronder de KNS. Beroepsgroepen en opleidingen die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen, kunnen zich melden bij het Meldpunt Bedreigde Opleidingen en Beroepen.

SOS Vakmanschap heeft dit meldpunt op gestart en daarmee gehoor gegeven aan de oproep van de minister in het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ om de aantallen studenten in kleinschalige, ambachtelijke opleidingen te monitoren en om zicht te houden op het starten en sluiten van dergelijke opleidingen.

De kennis die SOS Vakmanschap aan de hand van dit meldpunt en aanvullend onderzoek heeft opgedaan, is gebundeld in deze eerste editie van de Monitor SOS Vakmanschap.
Hier vind je de uitslagen van de monitor.

Wij van Vakmanschap juichen het initiatief toe en hopen dat ambachtelijke beroepen weer populair worden onder studenten!

Meer informatie over SOS Vakmanschap zie:

Advertenties