archiveren

Maandelijks archief: november 2011

Er vroeger wel 400 zilversmeden in Amsterdam waren? Op dit moment is Wouter van Balen nog de enige zilversmid in Amsterdam die zich toelegt op het vervaardigen van grootzilverobjecten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken maakt deze zilversmid dus geen sieraden, maar sculpturen die vaak een gebruikersfunctie hebben.

Organisch geverfd leer te herkennen is aan de kleur van de as? Door simpelweg een vlammetje bij het leer te houden en een klein stukje van het leer te verbranden is te zien of het leer op een natuurlijke wijze is geverfd. De natuurlijke grondstoffen maken dat de kleur van de as grijs wordt. Worden er chemicaliën gebruikt, dan wordt de as groen.

Elk papier oneindig te recyclen is? Met de juiste hoeveelheden vezels (van oud papier) en water, ontstaat er pulp waarvan weer nieuw sterk papier geschept kan worden. Alleen krantenpapier is zo dun en zit dermate vol met inkt, dat het slechts een enkele keer hergebruikt kan worden.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wetenswaardigheden die u tijdens het bezoeken van Vakmanschap in de Jordaan kunt verwachten. De laatste Vakmanschap van het jaar op zondag 11 december zit alweer vol, maar ook in het volgende jaar gaan wij gewoon door. Bent u nieuwsgierig geworden en zou u ook graag een keer een van de routes bezoeken, dan kunt u zich hier inschrijven.

Advertenties

De vrije tijd tip van de Troskompas nr 49, 3 t/m 9 december 2011, pag. 19

Een reactie op Vakmanschap in de Jordaan in de Jordaan & Gouden Reael krant, jaargang 9 nummer 5, oktober/november 2011, pag. 6

Op 19 september 2011 vond een actiebijeenkomst plaats van de Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap (SOS Vakmanschap) in Den Haag. Bij SOS Vakmanschap zijn bedrijven en onderwijsorganisaties aangesloten die zich hard maken voor het behoud van vakopleidingen en specialistisch beroepsonderwijs. In een tijd dat vakkennis schaars is en het aantal gediplomeerde vaklieden terugloopt is het bundelen van de krachten hard nodig.

Tijdens de actiedag lanceerde Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Meldpunt Bedreigde Opleidingen en Beroepen dat advies en ondersteuning biedt bij de versterking van beroepsopleidingen en vakgebieden. De minister vroeg bij de lancering aandacht voor vakmanschap en kunde in Nederland en benadrukte het belang van het behoud van de vakken die dreigen te verdwijnen.

Bekijk de toespraak van minister Van Bijsterveldt hier.

Restaurator Kim Julie Muijres, een van de deelnemers aan Vakmanschap in de Jordaan, schreef onlangs een artikel over de recente geschiedenis van haar vakgebied en de huidige ontwikkelingen binnen de restauratiekunde. Door de verwetenschappelijking van het beroep ontstaat volgens Muijres een driedeling tussen wetenschapper, restauratietechnicus en behoudsmedewerker. Of de  scheiding en opdeling in disciplines in de praktijk gerealiseerd kan worden, zal de toekomst leren.

Illustratie uit: W. Martin, Alt-Holländische Bilder, Berlin (1918)

Klik op onderstaande link om het gehele artikel te lezen.

Kim Julie Muijres_Kunnen en kennen